Minimale Milieubelasting

 

De producten van Cembrit zijn zo ontwikkeld dat ze het milieu minimaal belasten. Vandaag, maar ook in de toekomst.
We beseffen maar al te goed dat onze producten een bepaalde levensduur hebben. Ze gaan weliswaar meer dan 50 jaar mee, maar eens ze hun beste tijd hebben gehad, willen we dat ze op een ecologisch verantwoorde wijze kunnen worden afgebroken en bij voorkeur ook gerecycleerd.

 

 

Demontage

De vezelcementproducten van Cembrit kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd. Het volstaat de mechanische bevestigingen te verwijderen.

Hergebruik

Afhankelijk van het oorspronkelijke gebruik, kunnen Cembrit-producten uit afbraakwerken vaak nog een tweede leven krijgen (op voorwaarde dat ze niet beschadigd zijn).

Recyclage

Indien de materialen van elkaar kunnen worden gescheiden, vallen gecoate en ongecoate vezelcementproducten perfect te hergebruiken als opvullingsmateriaal bij ondergrondse werken, de aanleg van wegen en de productie van geluidsmuren. De fabrieken van Cembrit hergebruiken vandaag reeds afval dat ontstaat bij het zagen van vezelcement voor de productie van nieuwe vezelcementplaten.

Afvoer

De vezelcementplaat is 100% recyclebaar maar de recyclage gebeurt door andere firma’s dan Cembrit. De Cembrit-producten voldoen aan de 170101-afvalcode (beton) van de Europese Afvalcatalogus. Dankzij hun grotendeels minerale samenstelling mogen zowel de restanten van ons vezelcement, als gerelateerd afbraakafval, zonder voorbehandeling naar een afvalverwerkingsinstallatie van Categorie I worden afgevoerd. Recyclage is ook mogelijk via erkende recyclageparken.