Brandveilig bouwen


Als brand ontstaat zal het gevaar beperkt worden als de mate van brandvoortplanting ook beperkt is. Alle constructieonderdelen moeten daarom voldoen aan een bepaalde brandklasse die bepaald wordt volgens NEN-EN 13501-1.

Volgens het Bouwbesluit moet bij nieuwbouw een gevel van meer dan 13 meter hoog voldoen aan brandklasse B. Dat geldt voor de onderste 2,5 meter van die gevel voor het geval brand gesticht wordt nabij een gebouw maar ook voor het deel van de gevel boven de 13 meter waar de brandweer niet kan werken met een normale uitrusting.

Brandklasse B houdt in dat de gevel in zeer beperkt mate bijdraagt aan brandvoortplanting. Maar het houdt niet in dat de materialen onbrandbaar zijn, ze zijn wel heel moeilijk brandbaar.

Brandveiligheid van gebouwen is een lastig onderwerp waarover veel misverstanden zijn. Eén groot misverstand is dat de combinatie van meerdere materialen van brandklasse B ook een gevel zou opleveren van brandklasse B. Gezien bijna elke gevel een andere opbouw heeft is het zeer moeilijk de brandklasse te evalueren. Neem zeker contact met ons op zodat wij u kunnen bijstaan met technisch advies.

Geventileerde gevels met vezelcement, een brandveilige oplossing

De geventileerde gevel is bij uitstek de meest optimale manier om het teveel aan vocht op een natuurlijke manier af te voeren. Het is van groot belang dat brand zich niet ongehinderd kan voortplanten in de spouw. Het Bouwbesluit voorziet daarom in een aantal maatregelen waaronder brandbeperking d.m.v. compartimentering.

Cembrit biedt met zijn producten een brandveilige oplossing voor geventileerde gevels. De vezelcement gevelpanelen van Cembrit vallen in brandklasse A2 en zijn praktisch onbrandbaar. Dat is zeer gunstig voor het voorkomen van brandoverslag van het ene naar het andere compartiment. Dat geldt ook horizontaal, dus voor naast elkaar gelegen compartimenten (bijvoorbeeld via doorlopende borstweringen).

Ook bij toepassing van andere gevelbekleding dan vezelcement helpt Cembrit om een hoge brandveiligheid te bereiken. Dat kan onder meer door toepassing van de bouwplaat Cembrit Windstopper. Dit is een dunne bouwplaat die praktisch onbrandbaar is en geringe warmtestraling doorlaat. Toepassing van de Cembrit Windstopper bouwplaat van 4,5 mm aan de spouwzijde van het binnenspouwblad biedt voldoende bescherming waardoor zelfs brandbare isolatie zoals ‘kaal’ EPS toegepast kan worden.

Met deze plaat behoren wapperende waterkerende folies tot het verleden. Cembrit Windstopper is tevens geschikt voor open gevelbekledingen en als tijdelijke geveldichting, in afwachting van de buitenbeplating.

Dankzij de Cembrit Windstopper plaat kan zelfs een tot 20 % open houten gevelbekleding toegepast worden, waar er dus maximale zuurstoftoetreding is in de spouw en brand zich makkelijker zou kunnen voortplanten. De Cembrit Windstopper bouwplaat beschermt op dat moment het binnenspouwblad optimaal tegen brand.


Koud tegen elkaar

Een extra voordeel van de Cembrit Windstopper is dat de platen koud tegen elkaar bevestigd kunnen worden. Andere beplatingen hebben vaak een voeg nodig van 5 mm of meer, die dan brandwerend gekit moet worden. Bij Cembrit Windstopper is dat niet nodig.

Cembrit Windstopper bouwplaten vormen, in combinatie met Cembrit Windstopper tape, een wind- en waterdicht membraan voor buitengevels. De Cembrit Windstopper tape hoeft niet te worden aangebracht wanneer de gevelafwerking reeds in een prefab systeem is aangebracht onder geconditioneerde omstandigheden.

Cembrit Windstopper kan door zijn stijfheid tevens bijdragen aan de schijfwerking bij houtskeletbouw. De schranksterkte heeft een positieve invloed op de stabiliteit van het achterliggende binnenspouwblad.

Cembrit adviseert ontwerpers en bouwers graag over bouwkundige thema’s zoals brandveiligheid. Neem daarvoor contact op met Cembrit.