Al sinds 1988 asbestvrij

 

Producten zoals golfplaten zijn voor veel mensen direct verbonden met asbest. Maar al vanaf 1993 geldt in Nederland een verbod op het gebruik van asbest in de bouw en zijn dus ook golfplaten asbestvrij. In Nederland heeft Cembrit nooit asbesthoudende producten geleverd.

Denemarken, waar de oorsprong van Cembrit ligt, stelde al in 1980 een verbod in op asbest. Met de steun van de aandeelhouders investeerde Cembrit in een intensief R&D-proces om asbestvrije producten te ontwikkelen. Deze inspanningen resulteerden er in dat Cembrit als één van de eersten in zijn sector een reeks asbestvrije producten op de markt bracht. Cembrit was hiermee een pionier in de ontwikkeling en productie van niet-asbesthoudende dak- en gevelbekledingen. Cembrit produceert dankzij deze inspanningen wereldwijd al vanaf 1988 volledig asbestvrij. Daarmee hield het niet op want Cembrit investeert nog steeds in R&D en innovatieve technieken en producten op basis van vezelcement.

Veroudering

Dat asbestvezels bij inademing ernstig schadelijk zijn voor de gezondheid is inmiddels algemeen bekend. Het materiaal mag daarom ook niet zonder voorzorgsmaatregelen worden gesloopt en gestort. Asbestvezels komen echter ook los bij veroudering van asbesthoudende producten. Met name daken zijn daar gevoelig voor door de invloeden van weer, wind en zon. Een groot aantal asbestdaken in Nederland is in feite aan het eind van zijn levensduur, waardoor steeds meer asbestvezels in de lucht terecht komen en in de omgeving worden verspreid.

Regelgeving

De overheid had het voornemen om per 2024 een verbod in te stellen op asbestdaken. Op 4 juni werd in de 1ste Kamer beslist dat het verbod er – voorlopig - niet gaat komen. De zorg over asbestdaken is daarmee echter niet weggenomen en nieuwe regelgeving is dan ook te verwachten.

Opstalverzekering

Behalve met regelgeving hebben gebouweigenaren ook te maken met hun opstalverzekering. Bij een brand verspreiden asbestvezels van een dak zich tot in een grote omgeving, die vervolgens zorgvuldig moet worden gereinigd. Deze schoonmaakkosten kunnen enorm oplopen, waardoor verzekeringen zich steeds meer indekken tegen dit risico.

Voor eigenaren van daken met asbest is er dus nog steeds alle reden om over te gaan tot vervanging. Voor dergelijke vervangingen kunnen subsidies beschikbaar zijn, afhankelijk van de regelgeving van met name provincies. Informeer daarvoor bij uw provincie en/of gemeente.

Stempel asbestvrij

243E Stempel asbestvrij.jpg

Omdat er al sinds 1993 een verbod geldt op gebruik van asbest in de bouw, zijn golfplaten van na die datum asbestvrij. Zekerheid daarover geeft een stempel met NT-markering op de achterzijde van de plaat waarbij NT staat voor New Technology.

Uitleg stempel:

Voorbeeld:           KOMO K99787         CEMBRIT C1X 01 NT 19 0333

KOMO KOMO merk
K99787 Nummer van het certificaat
 CEMBRIT Logo en naam van de producent
C1X Klasse volgens norm EN 494
01 Productielijn
NT  New Technology = niet-asbesthoudend
19 Jaar van productie
0333 Productieshift

                       

Storten asbest

Voor de afvalinzamelaars maakt het overigens geen verschil of afgevoerde golfplaten wel of niet het stempel NT hebben. Zij kijken daar niet naar en behandelen alle ‘asbestgelijkend’ materiaal als asbest. Dat betekent dat het luchtdicht en dubbel verpakt moet worden in stevige folie. De stortkosten daarvan zijn over het algemeen echter lager dan van bouw- en sloopafval. Exacte informatie over storttarieven en manier van aanbieden is te vinden bij de afvalverwerkers in de betreffende regio en/of bij de gemeente.

Uitsluitend particulieren mogen tot 35 m² asbest zelf slopen en storten, mits dit veilig kan bv. wanneer men de platen kan losschroeven, niet hoeft te breken en als ze niet verweerd zijn. Grotere hoeveelheden en asbest van niet-particulieren moeten altijd door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd.

Zonnepanelen op golfplaten

Voor het vervangen van een dak van asbestgolfplaten levert Cembrit onder meer de - uiteraard asbestvrije - Cembrit Cemfort® B65 golfplaten. Deze dakbedekking is ook geschikt voor plaatsing van PV-panelen. Daarmee wordt een probleemdak van nu een duurzaam dak van de toekomst.

Cembrit adviseert ontwerpers en bouwers graag over bouwkundige thema’s zoals vragen rondom asbest. Neem daarvoor contact op met Cembrit.