Referentie - Scholen

School De Verwondering te Almere

De eerste volledig ecologische school in Nederland. Het ecologische karakter komt met name terug in het gebouw en de omgeving. De groengevels binnen en buiten verbeteren de luchtkwaliteit en het zuurstofniveau, waardoor het concentratieniveau van de leerlingen en het personeel wordt verhoogd. Tevens fungeert het groen als geluidsbuffer, dat de akoestiek in de lokalen regelt. De natuur wordt in allerlei vormen geïntegreerd in de onderwijsomgeving. Dit levert enorme positieve effecten op voor de gesteldheid, de concentratie en het leervermogen van de leerlingen.

Omschrijving

Land: Nederland
Jaar: 2021
Architect: ORGA Architect
Aannemer: Van Norel Bouwgroep
Eigenaar: De Verwondering
Fotograaf Rubenvisser.com