07. februari 2022

Een prefab gevel die voldoet aan alle eisen?

De leverancier van prefab casco-delen moet per project garanderen dat zijn systeem voldoet aan alle eisen. Vooral de gevel is daarin een kritisch onderdeel. Hoe zorg je er voor dat een prefab gevel - ongeacht de gevelbekleding - gegarandeerd voldoet aan alle eisen van regelgeving en bouwfysica?

Aan een gevel worden diverse eisen gesteld. Een focus ligt vaak op de isolatiewaarde, maar er zijn bijvoorbeeld ook eisen aan sterkte en stijfheid, bouwfysica, brandklasse en WBDBO voor compartimenten. Voor elk project moet steeds weer worden aangetoond dat de gevel aan alle gestelde eisen voldoet. Dat geldt in het bijzonder voor prefab gevels want ook daar is elk project weer maatwerk, waarbij de leverancier garanties op zijn product zal moeten afgeven.

Voor Cembrit was dit reden om na te denken over standaard oplossingen die een houtskeletbouwer in elk project kan toepassen. Op basis van Cembrit Multi Force en Cembrit Windstopper reikt Cembrit oplossingen aan waarmee eenvoudig aan alle eisen kan worden voldaan, ongeacht de gevelbekleding waar in het project voor wordt gekozen.

"Op basis van Cembrit Multi Force en Cembrit Windstopper reikt Cembrit oplossingen aan waarmee eenvoudig aan gestelde eisen kan worden voldaan, zoals bouwfysica, brandklasse en WBDBO voor compartimenten, ongeacht de gekozen gevelbekleding".

Binnenbeplating

Cembrit Multi Force is een plaat die aan de binnenzijde van een gevelconstructie wordt geplaatst. Cembrit Multi Force is af te werken als gipsplaat maar heeft de stabiliteit van OSB. Het combineert de eigenschappen van beide platen dus in één product. De plaat heeft daarbij een hoge zuurtegraad, waardoor die niet schimmelgevoelig is. Dat is gunstig voor toepassingen in vochtige bouwomstandigheden. Ook heeft Cembrit Multi Force een hoge uittrekwaarde voor schroeven.

Brandveiligheid

Aan de buitenzijde van de gevel is vooral brandveiligheid een belangrijk item. Naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017 kijkt ook Nederland steeds kritischer naar de brandveiligheid van gevels. Met name geventileerde gevelconstructies zijn daarbij een risico. Dat is praktisch elke gevel met een beplating. Inmiddels liggen er ook in Nederland aanbevelingen om gevels voor hoogbouw alleen nog maar uit te voeren in brandklasse A2.

Buitenzijde

Met toepassing van Cembrit Windstopper aan de spouwzijde van het binnenblad, is een geventileerde gevelconstructie eenvoudig brandveilig te maken. De plaat heeft een hoge brandweerstand zodat de achterliggende constructie voldoende afgeschermd wordt tegen brand. Maar Cembrit Windstopper is tevens vochtbestendig, waardoor een waterkerende dampopen folie aan de buitenzijde achterwege kan blijven. Dat is gunstig voor de brandklasse want de meeste dampopen folies vallen in brandklasse E of B, terwijl in testopstellingen van gevelmaterialen vaak een substraat in brandklasse A2 is toegepast. De vraag is dan of de gevelconstructie in zijn totaal met deze folies nog steeds voldoet aan de vereiste brandklasse. Extra voordeel van het achterwege laten van deze folie is dat die ook niet los kan wapperen of uitbuiken en de ventilatie van de spouw kan hinderen. Cembrit Windstopper is een stijve constructieplaat, die waar nodig ook kan bijdragen aan de stabiliteit van de houtskeletbouwconstructie.

Cembrit Windstopper is onder meer toegepast in het biobased project De Verwondering Almere van ORGA architect. Cembrit Windstopper is brandwerend en dampdoorlatend.
Foto gemaakt door: Rubenvisser.com.

Bekijk meer foto's van dit project hier

Koud tegen elkaar

De Cembrit Windstopper beplating kan eenvoudigweg koud tegen elkaar worden geplaatst en afgeplakt met de Cembrit Windstopper tape. Dit is een groot verschil met andere cementgebonden beplatingen, waartussen veelal een voeg nodig is die wordt gevuld met brandwerende kit. Dat is bewerkelijk en uitvoeringsgevoelig, maar vraagt ook extra breedte. En extra breedte vertaalt zich in bredere houten stijlen, wat op zijn beurt weer ongunstig is voor de isolatiewaarde van het gevelpakket.

Brandveilig biobased

Ook bij biobased bouwen kan Cembrit Windstopper een belangrijke rol spelen. Hier worden vaak natuurlijke isolatiematerialen toegepast in combinatie met een houten gevelbekleding. De gevelopbouw van een gebouw met een verblijfsfunctie moet echter voldoen aan de minimale eis brandklasse D. Voor houten gevelbekleding is daarbij een ‘substraat’ (ondergrond) voorgeschreven van minimaal 10 kg/m3 en tenminste brandklasse A2 conform EN 14915. Met Cembrit Windstopper is eenvoudig aan die eis te voldoen.

Cembrit Windstopper is een dampopen plaat. Ook dat is belangrijk bij deze manier van bouwen, waar folies veelal achterwege blijven.

Testresultaten

Cembrit test momenteel de Cembrit Windstopper in verschillende opstellingen. Dat gebeurt onder meer in combinatie met glaswol, dat veel wordt toegepast in houtskeletbouw. Op basis van die testresultaten kunnen wij uiteindelijk garanderen dat een gevelconstructie voldoet aan de eisen van brandveiligheid, ongeacht de gevelbekleding.

Cembrit adviseert ontwerpers en bouwers graag over bouwkundige thema’s zoals prefab bouwen. Neem daarvoor contact op met Cembrit.